پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم - تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم
پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم

پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم

 آشنایی با نمونه ای از نثر ادبی و: « خوب...

پاورپوینت درس دوم فارسی هشتم

 

آشنایی با نمونه ای از نثر ادبی و: « خوب جهان را ببین»

آشنایی با نمونه ای از نثر ترجمه ای

تقویت توجه به طبیعت و نگاه کنجکاوانه و دقیق

پرورش روحیه ی معرفت جویی و توجه به خالق زیبایی ها

آشنایی با تشبیه و ارکان ان

آشنایی با « فاصله میان واژه ای »

آشنایی با قاآنی شیرازی

 

این فایل با فرمت پاورپوینت ارائه شده و در 24 صفحه تنظیم و قابل ویرایش است.قیمت: 6,500 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت درس هشتم زبان هفتم


پاورپوینت درس هفتم زبان هفتم


پاورپوینت درس ششم زبان هفتم


پاورپوینت درس پنجم زبان هفتم


پاورپوینت درس چهارم زبان هفتم


پاورپوینت درس دهم تاریخ (1) ایران و جهان باستان


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت فصل اول بخش چهارم اقتصاد علوم انسانی دهم


پاورپوینت درس سیزدهم پیام های آسمانی هفتم


پاورپوینت درس یازدهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت فصل چهارم علوم تجربی هشتم


پاورپوینت درس نهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس دهم جامعه شناسی (1) پایه دهم


پاورپوینت درس هشتم زبان هفتم


پاورپوینت درس هفتم زبان هفتمکلمات کلیدی :فاصله میان واژه قاآنی شیرازی nbsp فرمت پاورپوینت ارائه laquo فاصله میان خالق زیبایی هاآشنایی نثر ترجمه ایتقویت ترجمه ایتقویت توجه دوم فارسی هشتم raquo آشنایی قاآنی شیرازی شیرازی nbsp میان واژه فاصله میان ارکان انآشنایی laquo فاصله آشنایی laquo نمونه پاورپوینت پاورپوینت درس دوم فارسی هشتمفاصله میان واژه قاآنی شیرازی nbsp فرمت پاورپوینت ارائه laquo فاصله میان خالق زیبایی هاآشنایی نثر ترجمه ایتقویت ترجمه ایتقویت توجه دوم فارسی هشتم raquo آشنایی قاآنی شیرازی شیرازی nbsp میان واژه فاصله میان ارکان انآشنایی laquo فاصله آشنایی laquo نمونه پاورپوینت