گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر منابع نیروی انسانی و برنامه‌ریزی طرح و نوسازی - تحقیق مقاله پروژه
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر منابع نیروی انسانی و برنامه‌ریزی طرح و نوسازی
گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر منابع نیروی انسانی و برنامه‌ریزی طرح و نوسازی

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر منابع نيروي انساني و برنامه‌ريزي طرح و نوسازي

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 88بخشی از متن :  فهرست مطالبفصل اول. 1آشنايي كلي با مكان كارآموزي. 1تاریخچه صنعت برق در استان گلستان. 2وظايف شركت توزيع نيروي برق استان گلستان. 13اهداف و برنامه‌هاي عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان. 14اهداف دفتر برنامه‌ريزي نيروي انساني و آموزش.. 16شرح مختصري از فرآيند خدماتي. 17توزيع نيروي انساني. 17برگزاري دوره‌هاي آموزشي. 18توزيع كارآموزان. 19فصل دوم 20ارزيابي بخش‌هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز. 20موقعيت رشته كامپيوتر (نرم‌افزار) در اداره توزيع نيروي برق استان گلستان. 21وظايف شركت توزيع نيروي برق استان گلستان. 22شرح مسوليت و حدود اختيارات دفتر مديريت منابع انساني. 24شرح وظايف دفتر برنامه‌ريزي نيروي انساني، آموزش و تشكيلات.. 26فصل سوم 28آزمون، آموخته‌ها و نتايج. 28بايگاني مدارك. 29تايپ نامه‌ها 29پايه‌ها 29مقره و كنسول‌ها 30مهارها 31اتصال زمين ترانسفورماتور زميني. 33شبكه و هادي‌هاي آن. 33شبكه 20 كيلوولت.. 33ترانس.. 34جمپر. 35ترانسفورماتورها 36تجزيه و تحليل آماري علل سوختن و معيوب شدن ترانسفورماتورهاي توزيع. 37دستورالعمل حمل و نقل، انبارداري و نصب ترانس.. 41شبكه 45مزاياي شبكه 46انواع شبكه 47خدمات شبكه 49تنوع سخت‌افزاري. 50ارائه اطلاعات.. 50نرم‌افزار مركزي. 51نقشه 51نمايش متحرك‌ها 52اطلاعات متحرك‌ها 52اندازه‌گيري طول مساحت.. 53گزارشات سيستم 53كاربران و امنيت شبكه 53دوربين Mobotix. 54شبكه‌هاي بي‌سيم 58شبكه شبكه‌ها 60لايه اينترنت.. 61لايه‌هاي كاربرد 62لايه‌ي ميزبان به شبكه 62مقايسه مدل OSI & TCP/IP. 63  تاریخچه صنعت برق در استان گلستان تا قبل از سال 1307 از نیروی برق در سطح استان خبری نبود و تامین روشنایی از طریق سنتی و با استفاده از نفت و روغن صورت می‌گرفت. در آن سال توسط مرحوم فلسفی و شرکاء نخستین مولد دیزلی برق با قدرت 150 کیلو وات در شهر گرگان نصب و راه اندازی شد. سپس در سایر شهرها با بهره‌برداری از واحدهای مشابه تامین برق انجام می‌شد که تکافوی نیاز مشترکین را در همه ساعات شبانه روز نمی‌نمود و بعضاً در پاره‌ای از ساعات به تامین برق می‌پرداخت. در سال‌های دهه 20 حضور بخش خصوصی در صنعت برق استان کم رنگ شد و رفته رفته شهرداری‌ها عهده‌دار تولید و توزیع برق در نقاط زیر پوشش خود شدند. در سال‌های دهه 30 کار نوسازی شبکه‌های برق با نصب مولدهای پرقدرت‌تر صورت پذیرفت. این وضع تا تشکیل وزارت آب و برق ادامه داشت و درسال 1343 دراجرای بند (ه‍‌) و (و) ماده 1 و 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق که بعداً به وزارت نیرو تغییر نام داد، اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای به تصویب مجلس رسیده و جهت ارائه به هیات دولت ابلاغ که شرکت برق منطقه‌ای مازندران و (گلستان) از سال 1345 آغاز به کار نمود. با شکل‌گیری این شرکت، تحویل‌گیری تدریجی برق شهرها از شهرداری‌ها و بخش خصوصی آغاز و تحولات چشمگیری در صنعت برق منطقه بوجود آمد. در سال 1346خط فشار قوی 230 کیلوولتی تهران – گرگان احداث و در سال 1347 پست 63/230 کیلوولت گرگان نصب گردید. در همین سال یک خط 63...

گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر منابع نيروي انساني و برنامه‌ريزي  طرح و نوسازي

فرمت فایل: ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 88


بخشی از متن :

 

 

فهرست مطالب

فصل اول. 1

آشنايي كلي با مكان كارآموزي. 1

تاریخچه صنعت برق در استان گلستان. 2

وظايف شركت توزيع نيروي برق استان گلستان. 13

اهداف و برنامه‌هاي عملياتي شركت توزيع نيروي برق استان گلستان. 14

اهداف دفتر برنامه‌ريزي نيروي انساني و آموزش.. 16

شرح مختصري از فرآيند خدماتي. 17

توزيع نيروي انساني. 17

برگزاري دوره‌هاي آموزشي. 18

توزيع كارآموزان. 19

فصل دوم 20

ارزيابي بخش‌هاي مرتبط با رشته علمي كارآموز. 20

موقعيت رشته كامپيوتر (نرم‌افزار) در اداره توزيع نيروي برق استان گلستان. 21

وظايف شركت توزيع نيروي برق استان گلستان. 22

شرح مسوليت و حدود اختيارات دفتر مديريت منابع انساني. 24

شرح وظايف دفتر برنامه‌ريزي نيروي انساني، آموزش و تشكيلات.. 26

فصل سوم 28

آزمون، آموخته‌ها و نتايج. 28

بايگاني مدارك. 29

تايپ نامه‌ها 29

پايه‌ها 29

مقره و كنسول‌ها 30

مهارها 31

اتصال زمين ترانسفورماتور زميني. 33

شبكه و هادي‌هاي آن. 33

شبكه 20 كيلوولت.. 33

ترانس.. 34

جمپر. 35

ترانسفورماتورها 36

تجزيه و تحليل آماري علل سوختن و معيوب شدن ترانسفورماتورهاي توزيع. 37

دستورالعمل حمل و نقل، انبارداري و نصب ترانس.. 41

شبكه 45

مزاياي شبكه 46

انواع شبكه 47

خدمات شبكه 49

تنوع سخت‌افزاري. 50

ارائه اطلاعات.. 50

نرم‌افزار مركزي. 51

نقشه 51

نمايش متحرك‌ها 52

اطلاعات متحرك‌ها 52

اندازه‌گيري طول مساحت.. 53

گزارشات سيستم 53

كاربران و امنيت شبكه 53

دوربين Mobotix. 54

شبكه‌هاي بي‌سيم 58

شبكه شبكه‌ها 60

لايه اينترنت.. 61

لايه‌هاي كاربرد 62

لايه‌ي ميزبان به شبكه 62

مقايسه مدل OSI & TCP/IP. 63

 

 

تاریخچه صنعت برق در استان گلستان

 تا قبل از سال 1307 از نیروی برق در سطح استان خبری نبود و تامین روشنایی از طریق سنتی و با استفاده از نفت و روغن صورت می‌گرفت. در آن سال توسط مرحوم فلسفی و شرکاء نخستین مولد دیزلی برق با قدرت 150 کیلو وات در شهر گرگان نصب و راه اندازی شد. سپس در سایر شهرها با بهره‌برداری از واحدهای مشابه تامین برق انجام می‌شد که تکافوی نیاز مشترکین را در همه ساعات شبانه روز نمی‌نمود و بعضاً در پاره‌ای از ساعات به تامین برق می‌پرداخت. در سال‌های دهه 20 حضور بخش خصوصی در صنعت برق استان کم رنگ شد و رفته رفته شهرداری‌ها عهده‌دار تولید و توزیع برق در نقاط زیر پوشش خود شدند. در سال‌های دهه 30 کار نوسازی شبکه‌های برق با نصب مولدهای پرقدرت‌تر صورت پذیرفت. این وضع تا تشکیل وزارت آب و برق ادامه داشت و درسال 1343 دراجرای بند (ه‍‌) و (و) ماده 1 و 3 قانون تاسیس وزارت آب و برق که بعداً به وزارت نیرو تغییر نام داد، اساسنامه شرکت‌های برق منطقه‌ای به تصویب مجلس رسیده و جهت ارائه به هیات دولت ابلاغ که شرکت برق منطقه‌ای مازندران و (گلستان) از سال 1345 آغاز به کار نمود. با شکل‌گیری این شرکت، تحویل‌گیری تدریجی برق شهرها از شهرداری‌ها و بخش خصوصی آغاز و تحولات چشمگیری در صنعت برق منطقه بوجود آمد. در سال 1346خط فشار قوی 230 کیلوولتی تهران – گرگان احداث و در سال 1347 پست 63/230 کیلوولت گرگان نصب گردید. در همین سال یک خط 63 کیلو ولت از شهر گنبد در استان گلستان تا نوشهر در غرب مازندران به طول 370 کیلومتر و در مسیرهای شهرهای بین راه ایجاد و در همه این شهرها پست های ترانسفورماتور 20/63 کیلوولتی احداث شد و برق همه آنها تامین گردید.قیمت: 6,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی،فایل ورد


پاورپوینت آذربایجان غربی


گزارش کارآموزی عمران ساختمان از نقشه برداری تا آرماتور بندی ستونهای طبقات فوقانی همراه با عکس و صفحه بندی شده و ویرایش شده میباشد


پاورپوینت متابولیسم چربیها


پک نرم افزار های اندرویدی عمران


گزارش کارآموزی اجرای ساختمان فلزی،فایل ورد


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس پنجم ابتدایی درس اول تا سوم ابتدایی سال 96 ورد


فرمول هاي استخدام شدن+چطور یک شغل خوب و مناسب پیدا کنم؟+فرم خام رزومه


گزارش كارآموزي احداث ساختمان مسكوني 96 صفحه فایل ورد


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس چهارم ابتدایی درس اول تا سوم ابتدایی سال 96 ورد


نمونه سوالات ریاضی چهارم ابتدایی فصل اول و دوم جدید 96


گزارش كارآموزي در معدن سنگ حوض ماهي اصفهان


نمونه سوالات علوم تجربی کلاس سوم ابتدایی درس اول تا چهارم ابتدایی سال 96 ورد


نمونه سوالات ریاضی ششم ابتدایی فصل اول و دوم فایل ورد


دانلود نمونه سوالات استخدامی آموزش و پرورش با پاسخ


پاورپوینت مدیریت پروژه های فناوری اطلاعات از دیدگاه واقع بینانه


پاورپوینت ارائه شفاهی


پاورپوینت کاویتاسیون


پاورپوینت موازنه جرم و انرژی


پاورپوینت Reproduction Physiology


پاورپوینت توربين بادي و بررسي انواع ژنراتور


پاورپوینت کپسول ژلوفن


پاورپوینت جاذبه و دافعه حضرت علی (ع)


پاورپوینت راه های جذب دانشجویان به نمـازکلمات کلیدی :برق استان گلستان شركت توزيع نيروي دفتر برنامهzwnj ريزي برنامهzwnj ريزي نيروي ريزي نيروي انساني 53دوربين mobotix 54شبكهzwnj شبكه 53دوربين mobotix 53گزارشات سيستم 53كاربران امنيت شبكه 53دوربين استان گلستان برق استان صنعت برق نيروي انساني نيروي برق توزيع نيروي شركت توزيع استان نيروي گلستان انساني توزيع تامین گزارش کارآموزی رشته کامپیوتر منابع نيروي انساني و برنامه‌ريزي طرح و نوسازيبرق استان گلستان شركت توزيع نيروي دفتر برنامهzwnj ريزي برنامهzwnj ريزي نيروي ريزي نيروي انساني 53دوربين mobotix 54شبكهzwnj شبكه 53دوربين mobotix 53گزارشات سيستم 53كاربران امنيت شبكه 53دوربين استان گلستان برق استان صنعت برق نيروي انساني نيروي برق توزيع نيروي شركت توزيع استان نيروي گلستان انساني توزيع تامین
سایر محصولات