تحقیق در مورد ژنراتور - تحقیق مقاله پروژه
تحقیق در مورد ژنراتور
تحقیق در مورد ژنراتور

تحقیق در مورد ژنراتور

109 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپبخشی از تحقیقتعميرات برنامه ريزي شده توربين بازرسي هاي در حين کار واحد بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتبا با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد. نگهداري از واحد علاوه بر دوشهاي جزء به جزء تعميراتي که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( يا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربين گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.چک ليست(check list ) ذيل در موقع تعيين برنامه هاي روتين تعميراتي جهت توربين هاي گاز به ما کمک خواهد کرد.WARNING کابينت کنترل(control cab )*                      *  « در موقع کار با کابينت کنترل واحد کليه توجهات و هشدارهاي ايمني را مورد توجه قرار دهيد.»1) وضعيت پانل کنترل توربين ژنراتور و لامپ هاي مرکز کنترل موتور را چک کنيد.NOTE :«  تعويض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد مي تواند منجر به شات دان غيرعمدي واحد شود. 2) دقت کنيد که همه وسايل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شيشه اي را در صورت کثيف بودن تميز کنيد و شيشه هاي شکسته را تعويض کنيد. 3) المان فيلتر در قسمت تهويه مطبوع(AIR COMDITIONER) کوپه را بطور تناوبي چک کنيد در صورت لزوم آنرا تميز کنيد. 4) بازرسي لازم از نظر وجود سيم هاي شل يا کثيف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عيوب، برنامه ريزي لازم را انجام دهيد. 5) کف کوپه را تميز کنيد. 6) به مقدار خروجي شارژر باطري توجه کنيد. کوپه توربين WARNING *                   * « موقع کارکردن در کوپه توربين تمام ملاحظات ايمني را رعايت کنيد». 1) هر دو سيستم DC,AC روشنايي کوپه را مورد توجه قرار دهيد. لامپهاي سوخته شده را تعويض کنيد.2) آيتم هاي ذيل را از نظر نشتي هوا، دود خروجي، روغن، روغنکاري، سوخت يا آب مورد بازرسي قرار دهيد.a ) تيوبهاي (TUBING ) گازوئيل(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور) (c فيلتر روغن روغنکاري (f گيربکس اکسسوري (g پانل گيچج(GAUGE PANEL ) (h مانيفولد هيدروليک (I فيلترهاي هيدروليک 3) به وضعيت پانل گيج توجه کنيد. وسائل اندازه گيري کثيف را تميز کرده. جهت تعمير گيج هاي صدمه ديده برنامه ريزي کرده و در صورتي که گيج ها مقاير معقول را نشان نمي دهند کالبيراسيون آنها را در شات دان چک کنيد. 4) کف کوپعع را از کثافات آب و روغن و ديگر آشغالها پاک کنيد. منشاء مايعات ريخته شده در کوپه را پيدا کنيد. 5) به پاپنيگ، مجاري برقي(CONDULT ) يا ديگر فيتينگ هاي شل يا لرزش دار توجه کنيد و در صورت لزوم جهت تعمير آنها برنامه ريزي کنيد. 6) سطوح کلاچ رااز نظر تميزي يا صدمه احتمالي چک کنيد تميزکردن يا برنامه ريزي تعميراتي لازم را انجام دهيد. 7) از نظر دور هيت شده اجزاء اکسسوري(مثل تغيير رنگ، و رنگ آميزي آن) بازرسي لازم را انجام داده و جهت بازديد تعميراتي يا تست اجزاء مشکوک برنامه ريزي کنيد سيستم هاي آف بيش(OFF-BASE ) 1) به پاپينگ مجاري يا اتصالات شل يا لرزش دار توجه کنيد. در صورت نياز جهت امور تعميراتي برنامه ريزي لارم را انجام دهيد.2) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب...

تحقیق در مورد ژنراتور

109 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

تعميرات برنامه ريزي شده توربين

بازرسي هاي در حين کار واحد

بازرسي هاي در حين کار واحد شامل مشاهدات انجام شده در حين کار واحد مي باشد توربين مي بايست طبق يک جدول برنامه ريزي شده که بايد بعنوان قسمتي از برنامه تعميراتي واحد در ارتبا با لازمه هاي اپراتور تلقي شود مورد بازرسي قرار گيرد.

 نگهداري از واحد

علاوه بر دوشهاي جزء به جزء تعميراتي که ذکر خواهد شد ملاحظه روزانه( يا کوتاه مدت) کارکرد و ظاهر توربين گاز بايد مورد توجه قرار گيرد.چک ليست(check list ) ذيل در موقع تعيين برنامه هاي روتين تعميراتي جهت توربين هاي گاز به ما کمک خواهد کرد.

WARNING

 

کابينت کنترل(control cab )

*                      *

 

 « در موقع کار با کابينت کنترل واحد کليه توجهات و هشدارهاي ايمني را مورد توجه قرار دهيد.»

1) وضعيت پانل کنترل توربين ژنراتور و لامپ هاي مرکز کنترل موتور را چک کنيد.

NOTE :«  تعويض حبابها(BULBS ) در موقع کار واحد مي تواند منجر به شات دان غيرعمدي واحد شود.

 2) دقت کنيد که همه وسايل(INSTRUMETS) ، فعال(FUNCTIONAL ) و قابل خواندن باشند، سطوح شيشه اي را در صورت کثيف بودن تميز کنيد و شيشه هاي شکسته را تعويض کنيد.

 3) المان فيلتر در قسمت تهويه مطبوع(AIR COMDITIONER) کوپه را بطور تناوبي چک کنيد در صورت لزوم آنرا تميز کنيد.

 4) بازرسي لازم از نظر وجود سيم هاي شل يا کثيف بعمل آورد و در صورت لزوم جهت برطرف کردن عيوب، برنامه ريزي لازم را انجام دهيد.

 5) کف کوپه را تميز کنيد.

 6) به مقدار خروجي شارژر باطري توجه کنيد.

 کوپه توربين

WARNING

 

*                   *

 

« موقع کارکردن در کوپه توربين تمام ملاحظات ايمني را رعايت کنيد».

 1) هر دو سيستم DC,AC روشنايي کوپه را مورد توجه قرار دهيد. لامپهاي سوخته شده را تعويض کنيد.

2) آيتم هاي ذيل را از نظر نشتي هوا، دود خروجي، روغن، روغنکاري، سوخت يا آب مورد بازرسي قرار دهيد.

a ) تيوبهاي (TUBING ) گازوئيل

(b تورک کنورتور( مبدل گشتاور)

(c فيلتر روغن روغنکاري

(f گيربکس اکسسوري

(g پانل گيچج(GAUGE PANEL )

(h مانيفولد هيدروليک

(I فيلترهاي هيدروليک

3) به وضعيت پانل گيج توجه کنيد. وسائل اندازه گيري کثيف را تميز کرده. جهت تعمير گيج هاي صدمه ديده برنامه ريزي کرده و در صورتي که گيج ها مقاير معقول را نشان نمي دهند کالبيراسيون آنها را در شات دان چک کنيد.

 4) کف کوپعع را از کثافات آب و روغن و ديگر آشغالها پاک کنيد. منشاء مايعات ريخته شده در کوپه را پيدا کنيد.

5) به پاپنيگ، مجاري برقي(CONDULT ) يا ديگر فيتينگ هاي شل يا لرزش دار توجه کنيد و در صورت لزوم جهت تعمير آنها برنامه ريزي کنيد.

 6) سطوح کلاچ رااز نظر تميزي يا صدمه احتمالي چک کنيد تميزکردن يا برنامه ريزي تعميراتي لازم را انجام دهيد.

 7) از نظر دور هيت شده اجزاء اکسسوري(مثل تغيير رنگ، و رنگ آميزي آن) بازرسي لازم را انجام داده و جهت بازديد تعميراتي يا تست اجزاء مشکوک برنامه ريزي کنيد

سيستم هاي آف بيش(OFF-BASE )

1) به پاپينگ مجاري يا اتصالات شل يا لرزش دار توجه کنيد. در صورت نياز جهت امور تعميراتي برنامه ريزي لارم را انجام دهيد.

2) کف ها( FLOORS) رااز کثافات آب ، سوخت يا روغن روغنکاري پاک کنيد.

 کلي GENERAL

1) سيلهاي درب ها را از نظر خرابي چک کنيد. در صورت لزوم جتهت تعويض آنها برنامه ريزي کنيد.

2) در وضعيت شات دان سطوح روغن در توربين کمپرسور هواي اتمايزينگ و کمپرسور کمکي(BOOSTER ) هواي اتمايزينگ  را ملاحظه کنيد. به اختلافها توجه کرده و علت را تحقيق کنيد و در صورت لزوم تمام اجزاء را تا سطح صحيح روغن دوباره پر کنيد.

ثبت اطلاعات

اطلاعات کاري رااز نظر ارزيابي عملکر و تجهيزاتو نياز منديهاي تعميراتي مي بايست ثبت کرد. اطلاعات شاخص شامل باد، درجه حرات اگزوز، لرزش، فلو، و فشار سوخت کنترل و تغييرات درجه حرارت اگزوز و زمان استارت مي باشد. توجه قرار دارد فشارهاي سوخت در سيستم بايد مورد مطالعه قرار گيرد. تغييرات درفشار سوخت ممکن است حاکي از کيپ شدگي( کثيفي) راهگاههاي نوزل سوخت يا صدمه ديدگي يا خارج از کالبيراسيون بودن المانهاي اندازه گيري سوخت باشد. تغيير در درجه حرارت اگزوز توربين بايد اندازه گيري شود. افزايش در گستره(SPREAD ) در جه حرارت دلالت بر اجزاي سيستم احتراق يا مشکلات توزيع سوخت مي کند در صورتي که موضوع فوق تصحيح نشود کم شدن عمر قطعات پائين دست را ميتوان انتظار داشت. يکي از مهمترين کارکردهاي کنترل که بايد مورد ملاحظه قرار گيرد سيستم کنرتل درجه حرارت اگزوز و مدار حفاظتي تريپ درجه حرارت بيش از(OVER TEMPERATURE) مي باشد.

 ردسيدگي روتين کارکرد و کالبيراسيون اين سيستم ها سايش در قطعات ميسر گاز داغ را به حداقل خواهد رساند. زمان استارت( در موقعي که توربين گاز نو مي باشد) مرجعي عالي مي باشد که پارامترهاي کاري بعي را مي توا با آن مقايسه کرده و ارزيابي کرد. يک سخن از پارامترهاي استارت از سرعت سيگنال VCE سوخت درجه حرارت اگزوز و نقاط بحراني توالي (CRITICAL SEQUENCE BENCHMARKS) برحسب زمان از موقع سيگنال اوليه استارت ععلامت خوبي از دقت سيستم کنترل سيستم سوخت نوزل هاي سوخت،جرقه زدن، و سيستم احتراق مي ياشد. انحراف از وضعيت نرمال در تعيين مشکلات احتمالي تغيير در کالبيراسيون يا آسيب ديدگي اجزاء به ما کمک خواهد کرد. اطلاعات کاري بايد ثبت شود تا امکان ارزيابي عملکرد  تجهيزات و نيازهاي تعميراتي فراهم شود اطلاعات مي بايست پس از آنکه توربين گاز در هر شرايط باري به وضعيت پايدار رسيد ثبت شود. وضعيت پايدار(STEADY- STATE ) به وضعيتي اطلاق ميشود که تغيير در درجه حرارت ويل اسپيس در طول مدت 15 دقيقه، بيش از نباشد. لاک شيت هاي (LOG SHEETS) ( برگه هاي اطلاعاتي) پيشنهادي براي کار واحدهاي MS 9001 در ذيل ليست شده اند.

MS 9001

اطلاعات کاري

اطلاعات بايد در  بار کامل، بار کامل،  کامل، و در بار کامل (FULL LOAD) ثبت شود. در واحدهاي دو سوخته، اين اطلاعات بايد جهت هر دو نوع سوخت، ثبت شود.

سوخت                                                    بار کامل

سرعت توربين HP(برحسب RPM)

ساعات کاري

تعداد استارتهاي دستي(MANUAL)

تعداد کل استارت ها

تعداد استارتهاي، بارگيري سريع

تعداد عملکرد بريکر ژانراتور

ارتفاع سايت از سطح دريا، فوت

فشار در محل سايت، HG، IN

درجه حرارت هواي محيط اطراف

درجات حرارت (OF)

هوا پس از کولر تبخيري

تخليه کمپرسور، چپ

تخليه کمپرسور، راست

فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي

فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، داخلي

فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله اول، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله اول، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله دوم، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي

فوروارد ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي

آفت ويل اسپيس مرحله سوم، خارجي

اگزوز توربين، شماره (1)

اگزوز توربين، شماره(2)

اگزوز توربين، شماره(3)

اگزوز توربين، شماره (4)

اگزوز توربين، شماره(5)

اگزوز توربين، شماره(6)

اگزوز توربين، شماره(7)

اگزوز توربين، شماره(8)

اگزوز توربين، شماره(9)

 اگزوز توربين، شماره(10)

اگزوز توربين، شماره(11)

اگزوز توربين، شماره(12)

اگزوز توربين، شماره(13)

اگزوز توربين، شماره(14)

اگزوز توربين، شماره(15)

اگزوز توربين، شماره(16)

اگزوز توربين، شماره(17)

اگزوز توربين، شماره(18)

اگزوز توربين، شماره(19)

اگزوز توربين، شماره(20)

هدر روغنکاري ياتاقان

کمپرسور هواي اتمايزينگ، ورودي

مانيفولد هواي اتمايزينگ

تخليه تانک آب

تخليه تانک آب

درين هاي ياتاقانها( در صورت استفاده)

جاي خالي (LOCATION)

فشارها (PAIG)

روغن، خروجي پمپ اصلي

روغن، هدر ياتاقان

خروجي کمپرسور اصلي

هدر آب خنک کننده

مدار تريپ هيدروليکي

گازوئيل پس از فيلتر اصلي

مانيفولد هواي اتمايزينگ

فيلتر روغن روغنکاري، تفاضلي

نوزل سوخت، شماره 1

نوزل سوخت، شماره 2

نوزل سوخت، شماره3

نوزل سوخت، شماره 4

نوزل سوخت، شماره5

نوزل سوخت، شماره6

نوزل سوخت، شماره7

نوزل سوخت، شماره8

نوزل سوخت، شماره9

نوزل سوخت، شماره 10

نوزل سوخت، شماره 11

نوزل سوخت، شماره 12

نوزل سوخت، شماره 13

نوزل سوخت، شماره14

فيلتر LP سوخت، تفاضلي

فيلتر HP سوخت، تفاضلي

منبع تغذيه گازوئيل( قبل از فيلتر LP)

منبع تغذيه گاز(در صورت کاربرد)

گاز پس از والو SR و کنترل والو(در صورت کاربرد)

مقادير اوليه در محاسبه کارائي

(PERFORMANCE INPUTS)

فلوي سوخت

درجه حرارت گازوئيل( در صورت مطرح بودن کارائي) 

ارزش حرارتي سوخت ( LHV يا HHV)

ژنراتور

ولتاژ خروجي، 2-1

ولتاژ خروجي، 3-2

ولتاژ خروجي، 1-3

جريان فاز، 1

جريان فاز، 2

جريان فاز،3

مگا وار

ولتاژ تحريک

جريان تحريک

درجه حرارت استاتور، 1

درجه حرارت استاتور،2

درجه حرارت استاتور، 3

درجه حرارت استاتور، 4

درجه حرارت استاتور، 5

کل کيلووات ساعت

کيلووات ساعت( در صورت انجام شدن کارائي)

زمان(ثانيه) براي بيست دور چرخش ديسک KWHR

مقدار ثابت وسيله اندازه گيري KWHR

اطلاعات لرزش

بار

RPM-HP

گيربکس اکسسوري، H

گيربکس اکسسوري،V

گيربکس اکسسوري، A

کوپلينگ اکسسوري، طرف گيربکس

کوپلينگ اکسسوري، طرف توربين

پوسته کمپرسور، H( در پايه ساپورت)

پوسته کمپرسور، V (در پايه ساپورت)

پوسته کمپرسور، A( در پايه ساپورت)

پوسته توربين، H( در پايه ساپورت)

پوسته توربين، V( در پايه ساپورت)

پوسته توربين، A( در پايه ساپورت)

کوپلينگ بار، طرف توربين

کوپلينگ بار، طرف بار

وسيله بحرکت درآورده شده، ژنراتور

طرف توربين،H

طرف توربين، V

طرف توربين، A

طرف ديگر( خارجي)،H

طرف ديگر، V

طرف ديگر، A

چک هاي کرنکنيگ( تنظيمات نهائي)

 

1) کورس باي پاس والو پمپ سوخت يا والوگاز

اشتغال (FIRE) (فاير)

گرم شدن WARM UP (وارم آپ)

شتاب گيري ACCELERATION

حداکثر

حداقل

2) تنظيمات رله سرعت( سرعت توربين)

14  HM

14  HA

14  HS

14  HR

3) اور اسپيد

توربين گاز

وسيله راه انداز( در صورت کاربرد)

متفرقه

سطح تانک روغن

سطح تانک آب خنک کنندهقیمت: 6,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

بک دراپ دشت سنبل


بک دراپ تخت نوزاد و رزهای رنگارنگ


بک دراپ نوزاد ماه و ستاره


بک دراپ تاب آبی


بک دراپ ماه و ستاره


بک دراپ تخت خواب نوزاد آبی و صورتی


بک دراپ دشت گلهای سپید


بک دراپ تخت خواب چوب درختی


بک دراپ تخت خواب و گلهای مصنوعی


بک دراپ صندلی سلطنتی


بک دراپ نوزاد


بک دراپ نوزاد کالسکه حصیری


بک دراپ نوزاد سبد حصیری و برگ سبز


بک دراپ نوزاد خز روی درخت


بک دراپ نوزاد جعبه حصیری


بک دراپ نوزاد وان حمام


بک دراپ نوزاد ماه


تحقیق در مورد طراحی بیمارستان


تحقیق در مورد سنگ شناسی محیط های تخریبی


تحقیق در مورد سنگ شناسی رسوبی


تحقیق در مورد سنگ


تحقیق در مورد زن در دورة حكومتي آق قويونلوها


تحقیق در مورد سلول هاي بنيادي و كاربرد آن ها


تحقیق در مورد سلول


تحقیق در مورد سلامت جسمی روانی


تحقیق در مورد سکته مغزی


تحقیق در مورد سقف های تیرچه بلوک


تحقیق در مورد انواع سقف


تحقیق در مورد سقف کُرمیت


تحقیق در مورد سقف بتنی


سفرنامه ی جنوب


تحقیق در مورد سفالگری


دکور آتلیه کودک و عروس


وکتور کارت پستال و المنت های عاشقانه


وکتور کارت پستال گل های رز صورتی


تحقیق در مورد سرمایه اجتماعی و توسعه


تحقیق در مورد سرمایش و گرمایش


تحقیق در مورد سرقفلی در حقوق ایران


تحقیق در مورد سرطان در بتن


تحقیق در مورد سرزمین بادگیرها


تحقیق در مورد طرح و نقشه و ساختار شهری


تحقیق در مورد سردار سرلشكر پاسدار شهيد مهدي باكري فرمانده لشكر 31 عاشورا


تحقیق در مورد سرب و روی


تحقیق در مورد سرامیک


تحقیق در مورد سدهاي خاكي


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فایل لایه باز(psd)کارت دعوت


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود قاب عکس دیجیتال لایه باز کودکانه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند لایه باز گل رز


دانلود بک گراند لایه باز کودکانه


دانلود وکتور پترن گل گلی


دانلود بک گراند رویایی باغ صورتی(pink garden)


دانلود بک گراند عکس آتلیه کودک(سری اول)


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 1


دانلود طرح لایه باز تبلیغاتی(PSD)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


دانلود بک گراند لایه باز گل زنبق


دانلود کلیپ آرت مجموعه طرح های آماده شماره 1


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


فون کودک-دانلود 3 برگ فون لایه باز آتلیه کودک


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس (باغ بهشت)


دانلود فون لایه باز آتلیه (فون رویایی)


پس زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد5


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد3(طراحی اختصاصی PSDdownload)


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


دانلود بک گراند با کیفیت گل گلی 2


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد7(طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد9(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود بک گراند با طرح گل


مجموعه 115 بک گراند آتلیه ای بسیار زیبا و با کیفیت با موضوع باغ و جنگل


دانلود مجموعه بیش از 300 طرح گل گلی


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی


دانلود مجموعه 1700 پترن زیبا و کاربردی


وکتور های متنوع و زیبای گل گلی


وکتور نقوش سنتی و طرح کاشی


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد12


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه بسیار زیبا به همراه پیشنمایش


دانلود وکتور بته جقه


فریم عکس لایه باز کودک با طراحی حرفه ای و زیبا


دانلود بک گراند گل گلی با کیفیت بسیار عالی


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 3


وکتور نقوش کاشی و کتیبه اسلامی و سنتی 2


وکتور پترن گلدار از شاتر استوک


وکتور های متنوع گل گلی،چهارخانه و خال خالی از شاتر استوک


پترن خال خالی-گل گلی-چهارخانه و ستاره


فایل های لایه باز و زیبای فریم عکس گلدار با کیفیت بسیار عالی


وکتور برچسب دوربین عکاسی قدیمی از شاتر استوک کاملا قابل ویرایش در نرم افزار illustrator


وکتور اسلیمی ، بته جقه و گلدار


دانلود وکتور قاب گلدار رز صورتی


بک گراند کاغذ دیواری بخش 8-طرح گلدار 2


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد8(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود فون و فریم لایه باز کودک 3


وکتور پترن توپ توپی و گل گلی


پس زمینه های متنوع گل گلی و چهار خانه ی زیبا با کیفیت عالی


دانلود بک گراند رویایی با کیفیت بالا


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک-کد2 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


فریم های کاملا لایه باز با کیفیت عالی و طراحی زیبا


وکتور های گل رز صورتی


دانلود بک گراند لایه باز طرح گل - کد1


دانلود وکتور نقوش هندسی و کاشی


دانلود وکتور گل گلی ِ گل رز


دانلود فریم لایه باز کودکانه-کد3


فایل لایه باز شکوفه های بهاری


دانلود وکتور گل گلی رز صورتی


آبجکت انواع وسایل روشنایی


دانلود وکتور پترن کودکانه ی بسیار زیبا


دانلود فون و فریم لایه باز کودک


دانلود فون لایه باز کودک-کد 43 (طراحی اختصاصی PSDdownload)


کلیپ آرت و png انواع کلاه همراه با پیشنمایش تصاویر تمام کلاه ها


دانلود فون لایه باز آتلیه کودک- کد1(طراحی اختصاصی PSDdownload)


دانلود کلیپ آرت و آبنما


دانلود وکتور پترن گل رز


فون لایه باز کودک-کد 37(طراحی اختصاصی psddownload)


فریم عکس کودک-دانلود فریم های کودکانه تک لایه


پس زمینه بسیار با کیفیت عکس با موضوع باغ ژاپنی


دانلود مجموعه بیش از 150 نقش هندسی،گلیم،گره چینی،کاشی و کتیبه ی ایرانی-اسلامی


وکتور بک گراند گلهای ختایی


دانلود فایل لایه باز(psd)کارت دعوتکلمات کلیدی :nbsp nbsp nbsp اگزوز توربين شماره ويل اسپيس مرحله پايه ساپورت پوسته درجه حرارت اگزوز ساپورت پوسته توربين مورد توجه قرار nbsp nbsp اگزوز توربين توربين شماره ويل اسپيس اسپيس مرحله برنامه ريزي سوخت شماره کنيد nbsp توربين شماره اگزوز اسپيس حرارت مرحله خارجي برنامه تحقیق در مورد ژنراتورnbsp nbsp nbsp اگزوز توربين شماره ويل اسپيس مرحله پايه ساپورت پوسته درجه حرارت اگزوز ساپورت پوسته توربين مورد توجه قرار nbsp nbsp اگزوز توربين توربين شماره ويل اسپيس اسپيس مرحله برنامه ريزي سوخت شماره کنيد nbsp توربين شماره اگزوز اسپيس حرارت مرحله خارجي برنامه
سایر محصولات