پاورپوینت با موضوع مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد - تحقیق مقاله پروژه
پاورپوینت با موضوع مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد
پاورپوینت با موضوع مدیریت منابع انسانی و چرخه حقوق و دستمزد

پاورپوینت با موضوع مديريت منابع انساني و چرخه حقوق و دستمزد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتدسته بندی : پاورپوینتنوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )تعداد اسلاید : 51 اسلاید قسمتی از متن .ppt :     مديريت منابع انساني وچرخه حقوق ودستمزد مقدمه پيتر ويو، رئيس جديد براي معاونت منابع انساني، در شركت الكترونيكي آلفا ،بتا شده بود. پيتر گفت دو ضعف در مديريت منابع انساني وسيستم حقوق ودستمزد وجود دارد كه بايد اصلاح شود . فقدان كفايت خدمت (سيستم حقوق ودستمزد ومنابع انساني ) ناتواني در مسير توسعه مهارت هاي كارمندان پيتر تصميم به شروع بررسي، در مورد اينكه چه طور مي توان سيستم جريان حقوق ودستمزد رااصلاح كرد،گرفت. كنترولر شركت، اليزابت ونكو با توسعه طرحي براي مورد ملاحظه قرار دادن نتايج ذيل موافقت كرد. چه طور شركت از پيشرفت هاي اخير در تكنولو‍ژي اطلاعات براي جريان كار سيستم حقوق ودستمزدمي تواند  استفاده كند، به طوري كه اثر بخش تر باشد وبرخوردي باقوانين دولتي نداشته باشد؟ چه طور مي توان سيستم حقوق ودستمزد را به منظور اينكه كارمندان دسترسي مستقيم به اطلاعاتي در مورد مزايا وطرح هاي بازنشستگي شان داشته باشند تعديل كرد. چه طور مي توان سيستم فهرست سازي وطبقه بندي مهارتها را...

پاورپوینت با موضوع مديريت منابع انساني و چرخه حقوق و دستمزد

لینک دانلود و خرید پایین توضیحات

دسته بندی : پاورپوینت

نوع فایل : .ppt ( قابل ويرايش و آماده پرينت )

تعداد اسلاید : 51 اسلاید

قسمتی از متن .ppt :

 

 

 

 

مديريت منابع انساني وچرخه حقوق ودستمزد

مقدمه

پيتر ويو، رئيس جديد براي معاونت منابع انساني، در شركت الكترونيكي آلفا ،بتا شده بود.
پيتر گفت دو ضعف در مديريت منابع انساني وسيستم حقوق ودستمزد وجود دارد كه بايد اصلاح شود .
فقدان كفايت خدمت (سيستم حقوق ودستمزد ومنابع انساني )
ناتواني در مسير توسعه مهارت هاي كارمندان

پيتر تصميم به شروع بررسي، در مورد اينكه چه طور
مي توان سيستم جريان حقوق ودستمزد رااصلاح كرد،گرفت.
كنترولر شركت، اليزابت ونكو با توسعه طرحي براي مورد ملاحظه قرار دادن نتايج ذيل موافقت كرد.
چه طور شركت از پيشرفت هاي اخير در تكنولو‍ژي اطلاعات براي جريان كار سيستم حقوق ودستمزدمي تواند  استفاده كند، به طوري كه اثر بخش تر باشد وبرخوردي باقوانين دولتي نداشته باشد؟

چه طور مي توان سيستم حقوق ودستمزد را به منظور اينكه كارمندان دسترسي مستقيم به اطلاعاتي در مورد مزايا وطرح هاي بازنشستگي شان داشته باشند تعديل كرد.
چه طور مي توان سيستم فهرست سازي وطبقه بندي مهارتها را اجرا كرد .
آيا فهرست سازي وطبقه بندي مهارتها مي تواند با سيستم حقوق ودستمزد تركيب شود؟

چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني يكسري فعاليت هاي كاري را تكرار مي كنند وداده هاي مربوط را پردازش مي كنندواين كارها مربوط به مديريت موثر نيروي كار كارفرما مي باشد.
بعضي از مهمترين كارهايي كه انجام مي دهند شامل وظايف ذيل است
استخدام كردن
تعيين وظايف شغلي

آموزش
پرداخت حقوق
ارزيابي عملكرد
تسويه حساب
اين فصل عمدتاً روي سيستم حقوق ودستمزد تاكيد دارد.

اهداف آموزشي

فعاليت هاي كاري عمده وداده مربوط كه در پردازش امور توسط مديريت منابع انساني وچرخه حقوق ودستمزد انجام مي شود را شرح دهيد .
مزاياي مربوط به استفاده از توسعه جديد در فناوري اطلاعات به منظور اصلاح اثر بخشي چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني را بررسي كنيد .
فعاليت هاي چرخه حقوق ودستمزد را مستند كنيد

الزامات گزارشگري دولتي بنيادي مربوط به چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني را شرح دهيد واطلاعاتي كه بايد جمع آوري شود تا آن الزامات برآورده شود راتوضيح دهيد .
خطرهاي عمده در چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني راشناسايي كنيد وكفايت روش هاي كنترل داخلي مختلف براي رفتاركردن با آنهارا ارزيابي كنيد .

تصميمات كليدي كه نياز است كه در مورد سيستم حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني اتخاذ شود را شرح دهيد والزامات اطلاعاتي براي تصميم گيري آنها راشناسايي كنيد.قیمت: 5,000 تومان

پس از پرداخت لینک دانلود محصول در اختیار شما قرار میگیرد و میتوانید آن دانلود کنید، همچنین لینک دانلود به ایمیل شما نیز ارسال می شود.

سایر محصولات :

پاورپوینت ویژگیها، پرهیزها، دانشها و مهارتهای امام جماعت مدرسه


پاورپوینت درمورد الزامات راه اندازی وب سایت


پاورپوینت درباره لارو مهاجر احشایی و التهاب داخل چشم نماتودی (توکسوکاراکانیس و توکسوکاراکاتی)


پاورپوینت با موضوع التهاب مفصلی (آرتریت )


پاورپوینت آموزش الکترونیکی و مجازی


پاورپوینت درباره پدیده النینو


پاورپوینت با موضوع علم تمرين


پاورپوینت درباره الكتروشوك درماني


پاورپوینت درباره پرتوهای مادون قرمز و مرئی Infra-Red & Visible Waves


پاورپوینت ميدانهاي الكترومغناطيسي « امواج کوتاه »Short Wave Diathermy


پاورپوینت با موضوع ماشين هاي ساده(اهرم)(دانش آموزی)


پاورپوینت فیزیولوژی تولید مثل Reproduction Physiology (کولیواژ)


پاورپوینت جمعیت شناسی


پاورپوینت در مورد لجستیک رگراسیون Logistic Regression


پاورپوینت بیماری کیست هیداتیک(انگل اکینوکوکوس گرانولوزوس)


پاورپوینت ماهی شناسی عمومی(Ichthyology)


پاورپوینت مبانی جامعه شناسی


پاورپوینت دوره کواترنری و اتفاقات آن


پاورپوینت مهارتهای خرد در مشاوره


پاورپوینت اتصال سری مقاومت های اهمی(دانش آموزی)


پاورپوینت کامل درباره کانیها و سنگهای صنعتی


پاورپوینت درباره انواع کسب و کار و مدیریت کسب و کار


پاورپوینت درباره تعیین جهت قبله و وقت نماز


پاورپوینت درباره قدرت،سياست و تحول سازمان


پاورپوینت با موضوع طراحی هتل و مطالعات اقامتي هتل


پاورپوینت درباره آشنايي با نظام مهندسي و استانداردهاي توليد و توسعه نرم‌افزار (نماتن)


پاورپوینت درباره مديريت استرس


پاورپوینت با موضوع آمادگی و واکنش در شرایط اضطراری


پاورپوینت با موضوع ابزارهای مدیریت و بهبود کیفیت


پاورپوینت با موضوع فلز مسکلمات کلیدی :حقوق ودستمزد ومديريت سيستم حقوق ودستمزد ودستمزد ومديريت منابع چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني مديريت منابع انساني انساني وچرخه حقوق وچرخه حقوق ودستمزد فهرست سازي وطبقه حقوق ودستمزد منابع انساني سيستم حقوق چرخه حقوق ودستمزد ومديريت ومديريت منابع مديريت منابع توان سيستم شرح دهيد فعاليت هاي ودستمزد انساني منابع سيستم مديريت ومديريت مربوط فعاليت توسعه پاورپوینت با موضوع مديريت منابع انساني و چرخه حقوق و دستمزدحقوق ودستمزد ومديريت سيستم حقوق ودستمزد ودستمزد ومديريت منابع چرخه حقوق ودستمزد ومديريت منابع انساني مديريت منابع انساني انساني وچرخه حقوق وچرخه حقوق ودستمزد فهرست سازي وطبقه حقوق ودستمزد منابع انساني سيستم حقوق چرخه حقوق ودستمزد ومديريت ومديريت منابع مديريت منابع توان سيستم شرح دهيد فعاليت هاي ودستمزد انساني منابع سيستم مديريت ومديريت مربوط فعاليت توسعه
سایر محصولات